Latest videos

pimpletv
133 Views · 8 months ago

有一段時間沒更新了
今天分享一下平常的每日工作紀錄
"鼻子黑頭粉刺清除"
如果日後遇到大黑頭的話...希望可以拍更多小片段給大家看 :)
祝大家快樂平安啊~~

It's been busy lately, haven't update for awhile
Today I'm going to share my daily work to you guys
"The Blackheads Cleaning Treatment"
Hope you guys like it and feel satisfying from it

Wish that I can keep posting more videos in the coming future
Thank you guys and wish you all the best~

---------------------------------------------------------------------
Please subscribe! https://www.youtube.com/channe....l/UChbC3eQpGGQxop-rC

For more info about 澄熒SPA ChangYing Spa - https://www.facebook.com/chang.ying.spa/

pimpletv
73 Views · 8 months ago

🙃🙃

pimpletv
417 Views · 8 months ago

Phần 13 này spa kiểm tra lại những nốt mụn còn sót lại trên mặt, mụn đã giảm nhiều. Tuy nhiên mụn ở vùng cổ vẩn còn nhiều nốt viêm. spa sẽ loại bỏ từ từ tránh gây tổn thương nhiều và làm đau.

Video được thực hiện khi bạn trai đến spa lần thứ 4, ngày 21/07/2020. Ở những lần trước đó, sau khi lấy nhân mụn spa hướng dẫn cho bạn sử dụng sản phẩm để gom khô nốt mụn và sản phẩn giảm viêm.Thời lượng video khá dài nên spa đăng lên từng phần các bạn cùng đón theo dõi nhé
Cảm ơn các bạn đã xem video!

Lưu ý: "Hung" là tên spa đặt để ghi chú bạn khách hàng
Các bạn có thể xem lại các phần spa đã lấy nhân mụn cho bạn khách hàng này:
Phần 1: https://youtu.be/NEu-vzSYDsU
Phần 2: https://youtu.be/Bh5u3QVFazk
Phần 3: https://youtu.be/2d6skwCggPU
Phần 4: https://youtu.be/zld5A2F6-Pk
Phần 5: https://youtu.be/GIZrlHOuTK0
Phần 6: https://youtu.be/HyqZhMSmGkw
Phần 7: https://youtu.be/JH1mKbD2G6c
Phần 8: https://youtu.be/sVX2pffBh2k
Phần 9: https://youtu.be/ScOPNxlJTDQ
Phần 10: https://youtu.be/Zri7ck-C3aM
Phần 11: https://youtu.be/yHOmYUN4Dno
Phần 12: https://youtu.be/AL-SrCLvuOM
Cảm ơn các bạn đã xem video

Liên hệ Sắc Đẹp Spa: 439/38 Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm), P8, Gò Vấp, TP HCM - Hotline: 096 996 6923 (Thủy)
http://sacdepspa.com
https://trimungiatruyen.com
https://www.facebook.com/chuyenchamsocvatrilieuda

pimpletv
142 Views · 8 months ago

Acne facial removal treatment by Sopheaskincare 07 July 2023

pimpletv
652 Views · 8 months ago

how to skincare
popping big pimples
cystic acne removal close up
dilated pore of winer
pimple popper blackhead on face
whiteheads around nose
blackhead whitehead
squeezing pimples
big blackheads
cystic acne popping
blackheads in ears
cysts extractions this week
huge black head
new blackhead
very large blackheads
whitehead extractions
popping blackhead
deep black heads
cyst popping 2018
zit pop
big back blackheads
blackheads
very big blackheads
enilsa brown
ear wax
poping blackheads
big pimple pop
blackhed
blackhea
cystic acne treatment
blackhead and whitehead removal
pimple popping 2018 satisfying
blackhaeds
big blackheads removal
extractions
worst black head
blackhead new
black head vine
acne nose
huge blackhead extractions
bkackheads
pimple explosion
black heads white heads
big blackhead extraction
worst blackheads removal
blackhead giant
blckhead
cyst pop
blackheads around lips 2018
popping acne
ear pimple
popping large pimples and blackheads
big blackhead popping
dr. pimple popper gold
acne big
popping large blackheads youtube
huge whiteheads
worse blackheads
blackheds
popping cysts
dr. sandra lee
huge blackhead extraction
new blackhead extraction 2018
big pimpel
comodones
blackhead face
blackeads
blackhead remova
blackheads nose removal
sandra lee
nose black heads
massive blackhead removal
black and white heads
cystic acne pop
popping giant blackheads
giant whiteheads
black heads new
new blackhead removals
whiteheads nose
blackheads on chin
black heads 2018
blackhead remival
blachhead
huge zits
big blackheads on face
ear pimples
new blackheads december 2018
extraction of blackheads and whiteheads
big blackheads extraction
blackhead extration
large cystic acne
blackhead and whitehead
whiteheads around nose removal
white heads black heads removal
squeeze blackhead
blavkheads
dr. pimple popper
blackheads satisfying
cyst 2018
lots of blackheads
popping
poping pimples
extraction of blackheads
cystic blackheads
black head remov
huge cyst
poping black heads
black head removal on face
giant black head removal
pore of winer
acne cyst
blackheads on the face
blackheads pimples
giant blackheads removal
deep blackhead
nose whiteheads
earwax
big acne removal
big
back blackheads
black heads remove
hd blackhead
blackhead removal satisfying
huge blackheads removal
acne treatment at home,
acne treatment at home for oily skin,
acne treatment for black skin,
acne treatment dermatologist,
acne treatment daycare treatment,
acne coverage foundation routine,
acne scars acne scar removal at home,
acne makeup tutorial acne skin care routine,
acne extraction acne mask acne scar treatment,
acne removal

Cystic Acne,
doctor,
whitehead, beauty,
facial, how to pop a pimple,
acne extraction, treatment,
Satisfying Blackhead, pimple popping,
Satisfying, popping, pimple, popper,
Blackheads Removal, Skincare Routine,
Removal, How To Removal, Blackhead
How to skincare
Popping big pimples
Cystic acne removal close up
Dilated pore of winner
Pimple popper blackhead on face
Whiteheads around nose
Blackhead whitehead
Squeezing pimples
Big blackheads
Cystic acne popping
Blackheads in ears
Cystic extraction this week
Huge blackheads
New blackhead
Very large blackheads
Whiteheads extraction
Popping blackheads
Deep black heads
Cystic popping
Zit pop
Big back blackheads
Blackheads
Very big blackheads
Eat wax
Popping blackheads
Big pimple pop
Cystic acne treatment
Blackheads and whiteheads removal
Pimple popping satisfying
Big blackheads removal
Extraction
Worst blackheads
Blackheads new
Blackheads vine
Blackheads nose
Acne nose
Acne removal
Acne treatment
Huge blackheads extraction
Pimple explosion
Worst blackheads removal
Blackhead giant
Cystic pop
Blackheads around lips
Popping acne
Ear pimple
Popping large pimple and blackheads
Big blackheads popping
Dr. Pimple popper gold
Acne big
Popping large blackheads YouTube
Huge whiteheads
Worst whiteheads
Popping cystic
Dr. Sandra lee
Huge blackhead extraction
New blackhead extraction
cyst pop
blackheads around lips
popping acne
ear pimple
popping large pimples and blackheads
big blackhead popping
dr. pimple popper gold
acne big
popping large blackheads YouTube
huge whiteheads
worse blackheads
blackheads
popping cysts
dr. Sandra lee
huge blackhead extraction
new blackhead extraction
big pimples
commodores
blackhead face
blackheads
blackhead removal
blackheads nose removal
Sandra lee
nose black heads
massive blackhead removal
black and white heads
cystic acne pop
popping giant blackheads
giant whiteheads
black heads new
new blackhead removals
whiteheads nose
blackheads on chin
black heads
blackhead removal
beachhead
huge zits
big blackheads on face
ear pimples
new blackheads December 202
giant black head removal
pore of winner
acne cyst
blackheads on the face
blackheads pimples
giant blackheads removal
deep blackhead
nose whiteheads
earwax
big acne removal
big
back blackheads
black heads remove
HD blackhead
blackhead removal satisfying
huge blackheads removal

pimpletv
932 Views · 8 months ago

how to skincare
popping big pimples
cystic acne removal close up
dilated pore of winer
pimple popper blackhead on face
whiteheads around nose
blackhead whitehead
squeezing pimples
big blackheads
cystic acne popping
blackheads in ears
cysts extractions this week
huge black head
new blackhead
very large blackheads
whitehead extractions
popping blackhead
deep black heads
cyst popping 2018
zit pop
big back blackheads
blackheads
very big blackheads
enilsa brown
ear wax
poping blackheads
big pimple pop
blackhed
blackhea
cystic acne treatment
blackhead and whitehead removal
pimple popping 2018 satisfying
blackhaeds
big blackheads removal
extractions
worst black head
blackhead new
black head vine
acne nose
huge blackhead extractions
bkackheads
pimple explosion
black heads white heads
big blackhead extraction
worst blackheads removal
blackhead giant
blckhead
cyst pop
blackheads around lips 2018
popping acne
ear pimple
popping large pimples and blackheads
big blackhead popping
dr. pimple popper gold
acne big
popping large blackheads youtube
huge whiteheads
worse blackheads
blackheds
popping cysts
dr. sandra lee
huge blackhead extraction
new blackhead extraction 2018
big pimpel
comodones
blackhead face
blackeads
blackhead remova
blackheads nose removal
sandra lee
nose black heads
massive blackhead removal
black and white heads
cystic acne pop
popping giant blackheads
giant whiteheads
black heads new
new blackhead removals
whiteheads nose
blackheads on chin
black heads 2018
blackhead remival
blachhead
huge zits
big blackheads on face
ear pimples
new blackheads december 2018
extraction of blackheads and whiteheads
big blackheads extraction
blackhead extration
large cystic acne
blackhead and whitehead
whiteheads around nose removal
white heads black heads removal
squeeze blackhead
blavkheads
dr. pimple popper
blackheads satisfying
cyst 2018
lots of blackheads
popping
poping pimples
extraction of blackheads
cystic blackheads
black head remov
huge cyst
poping black heads
black head removal on face
giant black head removal
pore of winer
acne cyst
blackheads on the face
blackheads pimples
giant blackheads removal
deep blackhead
nose whiteheads
earwax
big acne removal
big
back blackheads
black heads remove
hd blackhead
blackhead removal satisfying
huge blackheads removal
acne treatment at home,
acne treatment at home for oily skin,
acne treatment for black skin,
acne treatment dermatologist,
acne treatment daycare treatment,
acne coverage foundation routine,
acne scars acne scar removal at home,
acne makeup tutorial acne skin care routine,
acne extraction acne mask acne scar treatment,
acne removal

Cystic Acne,
doctor,
whitehead, beauty,
facial, how to pop a pimple,
acne extraction, treatment,
Satisfying Blackhead, pimple popping,
Satisfying, popping, pimple, popper,
Blackheads Removal, Skincare Routine,
Removal, How To Removal, Blackhead
How to skincare
Popping big pimples
Cystic acne removal close up
Dilated pore of winner
Pimple popper blackhead on face
Whiteheads around nose
Blackhead whitehead
Squeezing pimples
Big blackheads
Cystic acne popping
Blackheads in ears
Cystic extraction this week
Huge blackheads
New blackhead
Very large blackheads
Whiteheads extraction
Popping blackheads
Deep black heads
Cystic popping
Zit pop
Big back blackheads
Blackheads
Very big blackheads
Eat wax
Popping blackheads
Big pimple pop
Cystic acne treatment
Blackheads and whiteheads removal
Pimple popping satisfying
Big blackheads removal
Extraction
Worst blackheads
Blackheads new
Blackheads vine
Blackheads nose
Acne nose
Acne removal
Acne treatment
Huge blackheads extraction
Pimple explosion
Worst blackheads removal
Blackhead giant
Cystic pop
Blackheads around lips
Popping acne
Ear pimple
Popping large pimple and blackheads
Big blackheads popping
Dr. Pimple popper gold
Acne big
Popping large blackheads YouTube
Huge whiteheads
Worst whiteheads
Popping cystic
Dr. Sandra lee
Huge blackhead extraction
New blackhead extraction
cyst pop
blackheads around lips
popping acne
ear pimple
popping large pimples and blackheads
big blackhead popping
dr. pimple popper gold
acne big
popping large blackheads YouTube
huge whiteheads
worse blackheads
blackheads
popping cysts
dr. Sandra lee
huge blackhead extraction
new blackhead extraction
big pimples
commodores
blackhead face
blackheads
blackhead removal
blackheads nose removal
Sandra lee
nose black heads
massive blackhead removal
black and white heads
cystic acne pop
popping giant blackheads
giant whiteheads
black heads new
new blackhead removals
whiteheads nose
blackheads on chin
black heads
blackhead removal
beachhead
huge zits
big blackheads on face
ear pimples
new blackheads December 202
giant black head removal
pore of winner
acne cyst
blackheads on the face
blackheads pimples
giant blackheads removal
deep blackhead
nose whiteheads
earwax
big acne removal
big
back blackheads
black heads remove
HD blackhead
blackhead removal satisfying
huge blackheads removal

pimpletv
198 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: FB.com/hhvclinic
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
120 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: FB.com/hhvclinic
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
213 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: FB.com/hhvclinic
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
313 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: FB.com/hhvclinic
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
232 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: FB.com/hhvclinic
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
191 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: FB.com/hhvclinic
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
296 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: FB.com/hhvclinic
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
136 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: https://www.facebook.com/phongkhamdalieuhhv
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
📌Tiktok : @dothuhientrimun
📌Tiktok : @hhvclinic

#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
224 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: https://www.facebook.com/phongkhamdalieuhhv
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
📌Tiktok : @dothuhientrimun
📌Tiktok : @hhvclinic

#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
152 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: https://www.facebook.com/phongkhamdalieuhhv
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
📌Tiktok : @dothuhientrimun
📌Tiktok : @hhvclinic

#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
123 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: https://www.facebook.com/phongkhamdalieuhhv
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
📌Tiktok : @dothuhientrimun
📌Tiktok : @hhvclinic

#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
161 Views · 8 months ago

More than 50,000 Clients, have successfully treated acne at HHV Clinic for acne treatment,acne scars treatment,inflammatory acne and cystic acne.After only the first 90 minutes, it is committed to reducing inflammatory acne by more than 80%. Lifetime guarantee of non-recurrence acne treatment results in.
🔴 Application of Almalaser's technologies, in acne treatment,scar treatment,co2 laser treatment.
- Multiple dermatological and cosmetic surgery indications.
- Versatile applicators for targeted procedures.
- Adjustable treatment patterns.
- Exclusive non-ablative mode.
- Unique Pixel technology.
- Safe for delicate areas.
- Precise&Fast treatment.
- Versatile for high ROI.
🔴 Application of Plasma MED
- Inactivate microorganisms present on the wound surface (bacteria, fungi) to help heal wounds faster.
- Increase perfusion, increase neovascularization to help wounds be better nourished, antibodies are provided more.
- Stimulates growth factors GP (Growth Factor) to increase cell proliferation, collagen regeneration, epidermal regeneration.
🔴 Clearer than 80% of inflammatory acne after only 1 treatment session.
🔴 Removes more than 90% of dark spots, effectively tightens pores.
🔴 Prevent the risk of acne recurrence.
Hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, đã điều trị da mụn thành công tại HHV Clinic Spa trị mụn. Không phân biệt mụn nhẹ hay nặng, chỉ sau 90 phút đầu tiên, cam kết giảm mụn viêm hơn 80%. Bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời không tái phát bằng văn bản.
🔴 Sạch hơn 80% mụn viêm chỉ sau 1 buổi điều trị đầu tiên
Công nghệ kháng viêm triệt khuẩn vi điểm Pixel được HHV Clinic sở hữu độc quyền tại Hồ Chí Minh, có khả năng: Làm tiêu độc tố và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đang trú ngụ tận sâu trong các nang lông một cách nhanh chóng. Hiệu quả điều trị mụn mang lại dứt điểm hơn 80% mụn viêm sau 1 buổi điều trị đầu tiên.
🔴 Xóa mờ thâm hơn 90%, se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết quả có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo cấu trúc da, mờ thâm làm sáng da hiệu quả và công nghệ vi điểm Pixel làm tiêu chọn lọc các tuyến dầu phì đại giúp lỗ chân lông se khít.
🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn tuyệt đối không thâm sẹo, không sưng đỏ
Đây là kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic. Xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp nhân mụn có thể dễ dàng thoát ra ngoài mà không tác động lực quá mạnh. Tuyệt đối không để lại thâm và sẹo sau điều trị.
🔴 Ngăn ngừa nguy cơ tái phát mụn – Bảo hành kết quả trọn đời
Hết mụn ngay từ lần đầu tiên là điều không thể nhưng Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic cho rằng nếu dịch vụ trị mụn thực sự có hiệu quả, ngay từ lần đầu tiên phải cho khách hàng thấy được sự chuyển biến tích cực, để đảm bảo rằng liệu trình điều trị tại spa trị mụn thực sự đã kiểm soát
Tại HHV Clinic, mỗi một cá nhân là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của cả một thương hiệu. 100% đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại HHV đều là những chuyên viên cao cấp trong ngành thẩm mỹ, dày dặn kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề, nhưng trên tất cả là lòng nhiệt huyết và đam mê với ngành làm đẹp.
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: https://www.facebook.com/phongkhamdalieuhhv
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
📌Tiktok : @dothuhientrimun
📌Tiktok : @hhvclinic

#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
85 Views · 8 months ago

At HHV Clinic, we have successfully treated over 50,000 clients with various acne conditions, including inflammatory acne, cystic acne, acne scars, and more. Our commitment is to provide effective acne treatments that deliver outstanding results. In just 90 minutes, we guarantee a reduction of over 80% in inflammatory acne. With our advanced technologies and techniques, such as Almalaser's CO2 laser treatment and Plasma MED, we ensure precise and fast treatment, targeting acne and scars with high efficacy.

🔴 Almalaser's Technology for Acne and Scar Treatment:
Our clinic utilizes Almalaser's cutting-edge technologies, including CO2 laser treatment, for effective acne and scar treatment. With versatile applicators and adjustable treatment patterns, we can tailor the procedure to your specific needs. The unique Pixel technology allows for safe and precise treatment, even in delicate areas. The results are remarkable, with more than 80% clearance of inflammatory acne and over 90% improvement in dark spots and pore tightening.

🔴 Plasma MED for Enhanced Healing:
We also employ Plasma MED technology to accelerate the healing process. By inactivating microorganisms, increasing perfusion and neovascularization, and stimulating growth factors, Plasma MED helps wounds heal faster and promotes cell proliferation, collagen regeneration, and epidermal renewal.

🔴 Preventing Acne Recurrence:
Our treatments not only target existing acne but also aim to prevent its recurrence. With our comprehensive approach and personalized care, we address the root causes of acne to provide long-term results and a reduced risk of future breakouts.

Experience the transformative power of our advanced acne treatments at HHV Clinic. Contact us today to schedule your consultation and take the first step towards clear and radiant skin.
Với hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước đã trải qua thành công liệu trình điều trị da mụn tại HHV Clinic Spa, chúng tôi cam kết mang lại kết quả ưu việt. Dù mụn nhẹ hay nặng, chỉ trong 90 phút đầu tiên, chúng tôi đảm bảo giảm hơn 80% mụn viêm. Bằng văn bản, chúng tôi bảo hành kết quả điều trị mụn trọn đời, không tái phát.

🔴 Đạt tới mức 80% giảm mụn viêm ngay sau buổi điều trị đầu tiên
Với công nghệ kháng viêm và tiệt trùng vi điểm Pixel độc quyền của HHV Clinic, chúng tôi nhanh chóng làm sạch và tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn đang ẩn nấp sâu trong nang lông. Kết quả điều trị mụn viêm vượt trội, giảm hơn 80% mụn viêm chỉ sau buổi điều trị đầu tiên.

🔴 Xóa mờ thâm mụn đến 90% và se khít lỗ chân lông hiệu quả
Kết hợp công nghệ Dr. Dermic Phi kim siêu vi điểm tái tạo da và công nghệ vi điểm Pixel, chúng tôi đạt được hiệu quả tuyệt vời trong việc làm mờ thâm và làm sáng da. Đồng thời, công nghệ vi điểm Pixel giúp se khít các lỗ chân lông và làm giảm tuyến dầu phì.

🔴 Kỹ thuật lấy nhân mụn không gây thâm và sẹo
Tại Phòng Khám Da Liễu HHV Clinic, chúng tôi sở hữu kỹ thuật lấy nhân mụn độc quyền. Quá trình xử lý nhân mụn an toàn bằng kim và bông y tế giúp thoát nhân mụn dễ dàng mà không gây tổn thương. Đảm bảo không để lại thâm và sẹo sau điều trị.

🔴 Ngăn ngừa tái phát mụn và bảo hành kết quả trọn đời
HHV Clinic tin rằng nếu liệu trình trị mụn thực sự hiệu quả, khách hàng sẽ cảm nhận được sự chuyển biến tích cực ngay từ lần đầu tiên. Chúng tôi tập trung vào việc kiểm soát mụn từ buổi điều trị đầu tiên để đảm bảo hiệu quả toàn diện
---------------------------------------------------------
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0903.887.049 - Email: hienvanspa@gmail.com
HHV CLINIC - GIẢI PHÁP AN TOÀN CHO LÀN DA VIỆT
INBOX NGAY [Tên + SĐT] để được tư vấn miễn phí và đặt lịch
📌 Địa chỉ: 353C Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình, TPHCM
📌 Hotline: 1900.099.981 hoặc 0903.887.049
📌 Website: https://www.hvclinic.vn
📌 Facebook: https://www.facebook.com/phongkhamdalieuhhv
📌 Youtube: / phongkhamdalieuhh...
📌Tiktok : @dothuhientrimun
📌Tiktok : @hhvclinic

#acne,#acnetreatment,#acne extraction,#acne removal,#pimples removal,#laser,#co2 laser treatment,#cystic acne blackhead whitehead removal,#inflammatory acne,#acne blackheads whiteheads removal,#cystic acne extractions whiteheads,#acne scars treatment,#cystic acne blackhead and whitehead removal,#laser treatment for acne scars,#cystic acne treatment,#cystic acne blackhead extraction,#pimple popping blackheads cystic acne,#hienvanspa,#hhvclinic,#dothuhien

pimpletv
328 Views · 8 months ago

how to skincare
popping big pimples
cystic acne removal close up
dilated pore of winer
pimple popper blackhead on face
whiteheads around nose
blackhead whitehead
squeezing pimples
big blackheads
cystic acne popping
blackheads in ears
cysts extractions this week
huge black head
new blackhead
very large blackheads
whitehead extractions
popping blackhead
deep black heads
cyst popping 2018
zit pop
big back blackheads
blackheads
very big blackheads
enilsa brown
ear wax
poping blackheads
big pimple pop
blackhed
blackhea
cystic acne treatment
blackhead and whitehead removal
pimple popping 2018 satisfying
blackhaeds
big blackheads removal
extractions
worst black head
blackhead new
black head vine
acne nose
huge blackhead extractions
bkackheads
pimple explosion
black heads white heads
big blackhead extraction
worst blackheads removal
blackhead giant
blckhead
cyst pop
blackheads around lips 2018
popping acne
ear pimple
popping large pimples and blackheads
big blackhead popping
dr. pimple popper gold
acne big
popping large blackheads youtube
huge whiteheads
worse blackheads
blackheds
popping cysts
dr. sandra lee
huge blackhead extraction
new blackhead extraction 2018
big pimpel
comodones
blackhead face
blackeads
blackhead remova
blackheads nose removal
sandra lee
nose black heads
massive blackhead removal
black and white heads
cystic acne pop
popping giant blackheads
giant whiteheads
black heads new
new blackhead removals
whiteheads nose
blackheads on chin
black heads 2018
blackhead remival
blachhead
huge zits
big blackheads on face
ear pimples
new blackheads december 2018
extraction of blackheads and whiteheads
big blackheads extraction
blackhead extration
large cystic acne
blackhead and whitehead
whiteheads around nose removal
white heads black heads removal
squeeze blackhead
blavkheads
dr. pimple popper
blackheads satisfying
cyst 2018
lots of blackheads
popping
poping pimples
extraction of blackheads
cystic blackheads
black head remov
huge cyst
poping black heads
black head removal on face
giant black head removal
pore of winer
acne cyst
blackheads on the face
blackheads pimples
giant blackheads removal
deep blackhead
nose whiteheads
earwax
big acne removal
big
back blackheads
black heads remove
hd blackhead
blackhead removal satisfying
huge blackheads removal
acne treatment at home,
acne treatment at home for oily skin,
acne treatment for black skin,
acne treatment dermatologist,
acne treatment daycare treatment,
acne coverage foundation routine,
acne scars acne scar removal at home,
acne makeup tutorial acne skin care routine,
acne extraction acne mask acne scar treatment,
acne removal

Cystic Acne,
doctor,
whitehead, beauty,
facial, how to pop a pimple,
acne extraction, treatment,
Satisfying Blackhead, pimple popping,
Satisfying, popping, pimple, popper,
Blackheads Removal, Skincare Routine,
Removal, How To Removal, Blackhead
How to skincare
Popping big pimples
Cystic acne removal close up
Dilated pore of winner
Pimple popper blackhead on face
Whiteheads around nose
Blackhead whitehead
Squeezing pimples
Big blackheads
Cystic acne popping
Blackheads in ears
Cystic extraction this week
Huge blackheads
New blackhead
Very large blackheads
Whiteheads extraction
Popping blackheads
Deep black heads
Cystic popping
Zit pop
Big back blackheads
Blackheads
Very big blackheads
Eat wax
Popping blackheads
Big pimple pop
Cystic acne treatment
Blackheads and whiteheads removal
Pimple popping satisfying
Big blackheads removal
Extraction
Worst blackheads
Blackheads new
Blackheads vine
Blackheads nose
Acne nose
Acne removal
Acne treatment
Huge blackheads extraction
Pimple explosion
Worst blackheads removal
Blackhead giant
Cystic pop
Blackheads around lips
Popping acne
Ear pimple
Popping large pimple and blackheads
Big blackheads popping
Dr. Pimple popper gold
Acne big
Popping large blackheads YouTube
Huge whiteheads
Worst whiteheads
Popping cystic
Dr. Sandra lee
Huge blackhead extraction
New blackhead extraction
cyst pop
blackheads around lips
popping acne
ear pimple
popping large pimples and blackheads
big blackhead popping
dr. pimple popper gold
acne big
popping large blackheads YouTube
huge whiteheads
worse blackheads
blackheads
popping cysts
dr. Sandra lee
huge blackhead extraction
new blackhead extraction
big pimples
commodores
blackhead face
blackheads
blackhead removal
blackheads nose removal
Sandra lee
nose black heads
massive blackhead removal
black and white heads
cystic acne pop
popping giant blackheads
giant whiteheads
black heads new
new blackhead removals
whiteheads nose
blackheads on chin
black heads
blackhead removal
beachhead
huge zits
big blackheads on face
ear pimples
new blackheads December 202
giant black head removal
pore of winner
acne cyst
blackheads on the face
blackheads pimples
giant blackheads removal
deep blackhead
nose whiteheads
earwax
big acne removal
big
back blackheads
black heads remove
HD blackhead
blackhead removal satisfying
huge blackheads removal
Showing 77 out of 205